پیدا

هرگز نمیری

درخواست حذف اطلاعات

اگه یه روز ازم بپرسی که چن بار تاحالا فکرت از ذهنم گذشته میگم یکبار چون تو یه بار اومدی و دیگه هرگز نرفتی تا ابدم نمیری مطمئنم سلطان.